طراحی ویلا اسبورز

ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا در ویلا
ویلا_در_ویلا (2)
ویلا_در_ویلا (3)
ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا در ویلا ویلا_در_ویلا (2) ویلا_در_ویلا (3)

نام پروژه: ویلا در ویلا

نوع ساختمان: مسکونی

تیم طراحی: نوید تولایی، آرمین شایانپور ، محمد مهدی شرافت پیما ،خشایار عدالت پژوه ، پریچهر مصلح

مساحت پروژه: 420 متر مربع

تاریخ طراحی: 1400

موقعیت پروژه: ساری

وضعیت پروژه: کانسپت

 

کارفرما: علی سمیعی

 

پرزانته معماری: ایماژ پلاس

اشتراک گذاری: