مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب
طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

نوع ساختمان: تجاری و اداری

دفتر معماری ایماژ

معماران: نوید تولایی ، آرمین شایانپور ، محمد مهدی شرافت پیما ، دادبه محبی، خشایار عدالت پژوه

مشاور آتش نشانی: زهره اشعری

مساحت پروژه: ۱۴۳۰۰ متر مربع

تاریخ طراحی: 1399-۱۴۰۰

موقعیت پروژه: تهران ، شهرک غرب

شرکت اجرایی پروژه: شرکت برج آوران ابنیه

پرزانته معماری: ایماژ پلاس


مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب در زمینی به مساحت 2400 متر واقع در شهرک غرب تهران به صورت مسابقه محدود جهت طراحی به دفتر معماری ایماژ سپرده شد.

مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب با زیر بنای 14300 متر مربع دارای دو طبقه تجاری، یک طبقه رستوران، پنج طبقه اداری چهار واحدی، دو طبقه اداری تک واحدی و پنج طبقه پارکینگ در زیر زمین می‌باشد.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

تفکیک فضایی

 

از چالش‌های اصلی این پروژه اولویت‌بندی فضا ها و همچنین ایجاد کیفیت های خاص فضایی با توجه به متراژ جواز صادر شده برای این مجتمع بود. اولویت فضا ها در مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب با فضا های اداری بود،

به صورتی که نیازمند مسیر‌های ارتباطی جداگانه و همچنین لابی مجزای اداری جهت کنترل دقیق ورود و خروجی این مجتمع بود.

از این رو در مراحل اولیه طراحی کار سعی شد تا شفت های عمودی در نقطه ای قرار گیرد تا ضمن ایجاد فضای حداکثری در پارکینگ ها جداسازی مسیر‌های ارتباطی اداری و تجاری نیز به صورت کامل اتفاق افتد. همچنین قرار گیری شفت‌های عمودی در مرکز پلان تقسیم‌بندی داخلی فضا ها را نیز متناسب و عملکرد این شفت ها را به عنوان هسته مرکزی سازه نیز بهتر می‌کرد.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

اداری

 

در راستای بالا بردن اهمیت فضا های اداری در مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب فضای ورودی شاخصی در مرکز ساختمان ایجاد شد . این ورودی که با ارتفاع دو طبقه طراحی شده بود به لابی و فضای نگهبانی بخش اداری، منتهی می‌شود.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

همانطور که گفته شد مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب دارای پنج طبقه اداری چهار واحدی و دو طبقه اداری تک واحدی می‌باشد. در طراحی طبقات چهار واحدی چالش اصلی ایجاد کیفیتی یکسان در تمامی واحد ها از لحاظ نور گیری، دید منظر و ابعاد و نیز قابلیت تجمیع واحد ها در صورت نیاز بوده است. همچنین در طراحی واحد های اداری تلاش شد تا تمامی واحد ها از فضای باز قابل چیدمان بهره‌مند شوند.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

دسترسی عمودی

 

در هر طبقه لابی ورودی برای چهار واحد تجاری در نظر گرفته شده که دارای نورگیری طبیعی می‌باشند و همین امر سبب میسر شدن کاشت گیاه در لابی طبقات شده است. از موارد قابل توجه دیگر در طراحی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب اتاق های معلق می‌باشد. اتاق های معلق در واحد های اداری اتاق هایی هستند که به عنوان اتاق کنفرانس قابل استفاده بوده و ضمن قرار گیری در موقعیت مناسب در پلان، از دو طرف به فضای بیرون ارتباط دارند. این موضوع باعث نورگیری خاص در این فضاها می‌شود.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

در طبقات اداری تک واحدی جهت تقسیم کیفیت ها بین دو واحد ۱۲۰۰ متری طبقات به صورت ضربدری به روی یکدیگر قرار گرفته اند. این موضوع باعث ایجاد دو واحد دوبلکس با ارتفاع و دید مناسب در تمامی جهات ساختمان شد. همچنین ورود مستقل واحد ها به فضای روف گاردن ساختمان را نیز قابل دسترس تر کرد. طبقات اداری تک واحدی هر کدام دارای چند بالکن با ارتفاع دو طبقه می‌باشد.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

تجاری

 

طبقات تجاری و رستوران مجتمع سام سنتر غرب از طریق دو خیابان ایوانک و اقاقیا قابل دسترسی میباشند. به علت شیب موجود در زمین خیابان اقاقیا فضای مناسبی جهت ورود به طبقه تجاری -۱ و خیابان ایوانک فضای خوبی برای ورودی تجاری همکف و رستوران در طبقه +۱ می‌باشد.

طراجی مجتمع تجاری اداری سام سنتر غرب

در طبقه همکف دو فروشگاه بزرگ با ورودی های جداگانه طراحی شده و همچنین ورودی رستوران های طبقه اول نیز توسط آسانسور و پلکان از طبقه همکف قابل دسترس می‌باشد. ورودی تجاری -۱ در جهت ایجاد ورودی شاخص برای بخش تجاری و حیاط با ارتفاع دو طبقه طراحی گردیده است.

اشتراک گذاری: