ویلا اسپورز

طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز
طراحی پلان ویلا اسپروز
طراحی پلان ویلا اسپروز
طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی ویلا اسپروز طراحی پلان ویلا اسپروز طراحی پلان ویلا اسپروز

پروژه طراحی ویلا اسپورز

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: ویلا اسپورز

نوع ساختمان: مسکونی

تیم طراحی: نوید تولایی، آرمین شایانپور ، محمد مهدی شرافت پیما ،خشایار عدالت پژوه ، پریچهر مصلح

مساحت پروژه: 420 متر مربع

تاریخ طراحی: 1400

موقعیت پروژه: ساری

وضعیت پروژه: کانسپت

 

کارفرما: علی سمیعی

 

پرزانته معماری: ایماژ پلاس

اشتراک گذاری: