طراحی نما پاسداران

طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران

اطلاعات پروژه

طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران

نوع ساختمان:  مسکونی

معماران مسئول: نوید تولایی. آرمین شایانپور. محمد مهدی شرافت پیما

 

مساحت پروژه: 4000متر مربع

تاریخ تکمیل طراحی : 1396

موقعیت پروژه: تهران ، پاسداران

وضعیت پروژه: طراحی

 

کارفرما: آقای مهندس خلیل زاده

 

پرزانته معماری: ایماژ پلاس


توضیحات طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران

پروژه طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران در بن بست پریسا قرار گرفته است . این ساختمان دارای یک طبقه همکف و شش طبقه مسکونی میباشد . طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران زمانی به دفتر ایماژ وارد شد که متاسفانه تمام طراحی ها انجام شده بود و تنها نمای ساختمان باقی مانده بود و همین امر باعث هرچه سخت تر شدن کار ما در طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران میشد. چرا که تمامی پلان ها از پیش طراحی شده بود و امکان هماهنگ سازی آن با طراحی نما جدید بسیار دشوار بود.

پلان طبقات این ساختمان به صورت تیپ طراحی شده بود و این امر نیز کار ما در را برای طراحی یک نمای خوب و متناسب با استاندارد های خودمان در دفتر معماری ایماژ سخت میکرد. چرا که به نظر ما در ساختمان های مسکونی ضمن منحصر به فرد بودن داخل خانه نمای بخشی که واحد در آن قرار گرفته است نیز بهتر است با اطرافیان خود تمایزی داشته باشد تا این امر بتولند شناسایی آن بخش از فضا را برای ساکنین راحتتر کند و به گونه ای تعامل را با کاربر بالا ببرد.

طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران
طراحی نمای ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما و مصالح

در طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران دو مصالح به عنوان اصلی ترین مصالح یعنی ترمومود و سنگ سفید فلیم شده در زمان طراحی این نما انتخاب شد . مرز اتصال این دو مصالح در طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران نیز توسط ناودونی های فلزی از یکدیگر تفکیک شده است. استفاده محدود از مصالح در طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران در راستای بالا بردن خوانایی و حذف آلودگی بصری در سطح شهر بوده است.

در مرحله بعدی در طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران جهت ایجاد پویایی حجمی و افزایش تعامل ساختمان با ساکنین و عابرین از بالکن ها به عنوان المان حجمی اصلی در این نما استفاده شد . به همین دلیل جهت تاکید بیشتر بر این بالکن ها این بخش از نما تماما توسط ترموود از دیگر بخش ها جدا شده.  با جا به جا کردن بالکن ها بر روی نما و جدا سازی پنجره های هر واحد سعی کردیم تا ضمن زیبا سازی بصری هر بخش از نما را هویتی جداگانه ببخشیم تا در عین هماهنگی کلی در ساختمان در جزییات با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند.

اشتراک گذاری: