مجتمع مسکونی سعادت آباد

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

اطلاعات پروژه

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

نوع ساختمان: مسکونی

معماران مسئول: نوید تولایی ، آرمین شایان پور ، محمد مهدی شرافت پیما

مساحت پروژه:  5280 متر مربع

تاریخ تکمیل طراحی/پروژه: 1396

موقعیت پروژه: تهران / سعادت آباد

وضعیت پروژه: طراحی شده

پرزانته معماری: ایماژ پلاس


توضیحات طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد پروژه ای متفاوت نسبت به ساختمان های مسکونی دیگر در دفتر معماری ایماژ میباشد. چرا که در طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد توجه قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی شده است . سعی شده در طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد با استفاده از الگو های سنتی ایرانی هر چه بیشتر با بالا بردن انعطاف پذیری فضا و افزایش عمر ساختمان در کاهش مصرف انرژی کمک شود.

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

مصرف انرژی و ساختمان

گرمایش زمین هر ساله نیاز ما به کاهش مصرف انرژی را افزایش میدهد و این مساله را پر رنگ تر از همیشه می‌کند. با توجه به قرار گیری ایران به عنوان چهارمین کشور نفت‌خیز جهان و دومین کشور در خاورمیانه طبیعی‌ است که وفور انرژی‌های فسیلی و هزینه مصرفی پایین آنها سرانه مصرف را در ایران بالا ببرد و ایران را جزو ۱۰ کشور پر مصرف جهان قرار دهد. با توجه به امار و ارقام در بخش انرژی قابل مشاهده است که بخش ساختمان به عنوان پر مصرفترین بخش و بعد از آن بخش صنعت و کشاورزی و نیز حمل‌و نقل قرار گرفته است. از این رو توجه به بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در این بخش از جمله اولویت‌ها در کاهش مصرف انرژی در کشور به شمار میاید . همین امر سبب توجه ما به این مساله در طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد شد.

یک ساختمان برای آنکه ساخته شود و نیازهای انسان را برآورده کند انرژی‌های زیادی مصرف می‌کند . هرچه ساختمان بتواند پاسخگوی انسان باشد تخریب آن و ساخت یک ساختمان جدید و مصرف هزینه و انرژی‌های بیشتر به تعویق می‌افتد . از این رو هدف از طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد به طور کلی‌ کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش عمر ساختمان است تا بتوان با ساخت یک ساختمان کارامد و منعطف مدت زمان استفاده از ساختمان را افزایش داد.

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

انعطاف پذیری در ساختمان مسکونی سعادت آباد

طراحی ساختمان سعادت آباد در دفتر معماری ایماژ با بررسی مقاله های معتبر در زمینه انعطاف پذیری و افزایش طول عمر ساختمان طراحی شده است.

آنچه در طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد حاصل آمده، مجموعه ای‌ مسکونی انعطاف پذیر در دو بلوک ساختمانی میباشد . بلوک جنوبی دارای 16 واحد در 4 طبقه و بلوک شمالی دارای 24 واحد در 6 طبقه میباشد. دلیل کوتاه تر بودن بلوک جنوبی استفاده از شیب زمین در جهت نورگیری واحد های شمالی است.

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

استفاده از پلان انعطاف پذیر در ساختمان مسکونی سعادت آباد این ساختمان را قادر به پاسخگویی به تغییرات پیش آمده در بازده زمانی عمر مفید خود میکند. این تغیرات شامل تغیرات عملکردی،تغیرات کاربردی و تغییر در روند و جریان انسان و محیط زیست می‌باشد.

همچنین در طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد ، الگوی جامع و کاملی جهت طراحی ساختمان‌های سازگار پذیر ارائه شده است. این الگو با هدف تکمیل و یکپارچه سازی تحقیقاتی که توسط پژوهشگران مختلف با دیدگاه های مختلف در رابطه با ساختمان های انعطاف پذیر و انطباق پذیر صورت گرفته است درنظر گرفته شده است.

طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد
طراحی ساختمان مسکونی سعادت آباد

اشتراک گذاری: